Sars Houtbouw

Historische reconstructies en ambachtelijk timmerwerk

Batavia

In de periode 1986 – 1992 was Kees Sars werkzaam op de Bataviawerf in Lelystad. Aanvankelijk als leerling en later als leermeester was hij mede verantwoordelijk voor uitvoering en de scholing van ploegen leerlingen bij de bouw van de Oost-Indiëvaarder ‘Batavia’ en de gebouwen op de werf.

In 2002-2003 was Sars Houtbouw voor Batavialand betrokken bij onderzoek naar de staat van onderhoud van de ‘Batavia’ (i.s.m. TNO) en adviseerde bij de herstart van de bouw van de ‘Zeven Provinciën’.

In 2022 trad Sars Houtbouw toe tot de expertgroep die Batavialand adviseert bij het behoud van de ‘Batavia’ voor de toekomst.

De ‘Batavia’ in aanbouw in 1988
Werkoverleg tussen leermeester Dirk de Boer (l), bouwmeester
Willem Vos (m) en leermeester Kees Sars
Werk aan de binnenzijde van de scheepsromp
Het ruim
Een bouwploeg aan het werk op de achterdekken
De ‘Batavia’ onder zeil in Australië in 2000

© 2024 Sars Houtbouw