Sars Houtbouw

Historische reconstructies en ambachtelijk timmerwerk

Statenjacht

Staten-, Admiraliteits- en Transportjachten waren in de 17e en 18e eeuw populair onder (resp.) bestuurders van Staten, de Admiraliteit en rijke kooplui zoals bijvoorbeeld van de VOC.

Voor de stichting Het Utrechts Statenjacht bouwde Sars Houtbouw tussen 1998 en 2003 het 18e-eeuwse Statenjacht De Utrecht.  Nadat wij een scholingsplan, een werkplan en een begroting hadden gemaakt hebben wij, in nauwe samenwerking met de afdeling Scheepsmodellen van het Rijksmuseum in Amsterdam, de bouw van het Statenjacht met twee scheepsbouwers en een beeldsnijmeester geleid.  
Op dit project hebben 80 jongeren de weg naar scholing en de arbeidsmarkt weer gevonden.

Twee van vier tekeningen van bouwmeester Pieter van Zwijndregt Pauluszoon. Naar deze unieke, voor die tijd zeer ongebruikelijke gedetailleerde tekeningen, gemaakt in 1746 voor de VOC – kamer van Rotterdam, is het Utrechts Statenjacht gebouwd.

Leerlingen werken aan de zware spantconstructie van het schip
Bouwmeester Kees Sars past een gang in de kop
Beeldsnijmeester Cees van Soestbergen aan het werk aan de leeuw.
Schilder Joop Fidder brengt vele tinten verf per ornament aan
De grote of heerenkamer onderdeks
De spiegel en het paviljoen zijn rijk geornamenteerd

© 2024 Sars Houtbouw